Aktuality

Dodatočné prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019