Aktuality

História a aplikovaná história v kyberpriestore – nový študijný program

História a aplikovaná história v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

V čom je pridaná hodnota tohto programu?
- Rozvoj abstraktného myslenia, orientácie v krajine a jej virtuálna rekonštrukcia,
- znalosť z oblastí priestorového modelovania, základy tematickej kartografie, PC grafiky a vizualizácie.

Motívy študijného programu:
- spôsob edukácie histórie s využitím moderných technológií,
- rozvoj prenositeľných kompetencií a zručností z oblasti GIS (geografických informačných systémov),
- zbližovanie obsahu vyučovania histórie s požiadavkami trhu práce.

Ciele študijného programu:
- pripraviť interdisciplinárne mysliaceho špecialistu – historika,
- pripraviť odborníka efektívne ovládajúceho nástroje GIS a moderných technológií vrátane 2D/3D vizualizácií krajiny a dobovej architektúry.

Viac informácií nájdete na webe katedry: http://khist.ff.ucm.sk/sk/historia-a-aplikovana-historia-v-kyberpriestore/ 

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM