Aktuality

Výzva v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

29.01.2018
Výzva v rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

V rámci programu Akcia Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je aktuálne otvorená ďalšia výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá na pobyty v Rakúsku, a to v nasledujúcich kategóriách:

- Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov,
- Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov,
- Štipendiá Akcie pre diplomantov,
- Štipendiá Akcie na letné jazykové školy (o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2018 môžu uchádzať
  uchádzači z prírodovedných odborov).

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (1 - 3 dni) sa prijímajú žiadosti priebežne.

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2018
Výber štipendistov: začiatok mája

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a postdoktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V prípade projektov Akcie Rakúsko - Slovensko sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

- spoluprácu mladých výskumníkov,
- podporu doktorátov pod dvojitým vedením,
- realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills,
- prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov.

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke http://www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch).

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: Referát zahraničných stykov UCM