Aktuality

Pozvánka na konferenciu doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018

22.01.2018
Pozvánka na konferenciu doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018

Pozývame všetkých na VIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a odborných asistentov QUAERE 2018, ktorá sa koná 18. - 22. 6. 2018, Česká republika.

Konferenčné sekcie:

1. Management, marketing;
2. Ekonomika, bankovníctvo, poisťovníctvo;
3. Verejná správa a makroprocesy;
4. Prírodné vedy;
5. Psychológia, sociológia, pedagogika;
6. Informatika;
7. Technológie, strojárenstvo, stavebníctvo.

Zborník konferencie bude preložený citačnou databázou SCOPUS. Vybrané texty budú zverejnené v časopise AD ALTA: Journal Of Interdisciplinary Research, vedený vo Web of Science Core Collection, Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI).

Viac informácií nájdete na:
http://www.quaere.econference.cz/

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: PR manažérka FF UCM