Aktuality

Práca pre mier – máš nato vycestovať a pomáhať?

02.02.2015
Práca pre mier – máš nato vycestovať a pomáhať?

Mierotvorná antropológia – certifikovaný kurz 

V marci 2015 spúšťa FF UCM pilotný ročník kurzu mierotvornej antropológie. Pre koho je kurz určený a čo uchádzačovi môže priniesť?

Tento kurz vzišiel z plodnej spolupráce FF UCM, katedry etnológie a organizácie EAST EUROPEAN EDUCATIONAL AND CULTURAL CENTER /EEECC/. Študenti Filozofickej fakulty UCM už mohli vďaka tejto spolupráci vycestovať na terénne exkurzie a terénnu prax do africkej Zambie, na postkonfliktné Kosovo, problematickú Západnú Saharu, či Ukrajinu a Moldavsko. Práve na základe týchto skúsenosti prináša FF UCM nový kurz MIEROTVORNEJ ANTROPOLÓGIE /alebo Peacebuilding antrophology/, ktorý v 4-semestrálnom rozsahu, prakticky aj teoreticky, pripraví návštevníkov kurzu na mierové misie. Sme prvou univerzitou v strednej a východnej Európe, kde sa Peacebuliding nielen učí a implementuje, ale i prakticky realizuje v teréne. Sme v tomto smere unikátom vo vysokoškolskom vzdelávaní. 

Čo chápať poď pojmom mierotvorná misia? 

Mierotvorcom nemusí byť len politik či známa osobnosť. Mierotvorcom je každý jeden človek, ktorý svoj čas, energiu a život obetúva pre vyššie ciele, pre šírenie mieru, porozumenia, tolerancie, pre šírenie ľudskosti a vzájomnej pomoci. Mierotvorca učí priamo v teréne ako sa robí mier, ako sa správať v krajine, kde je mier veľmi krehký a kde sa ešte len rodí. 

V dnešnom svete, ktorý je otvorený viac než kedykoľvek predtým, no zároveň je zmietaný toľkými konfliktami a vojnami, je ľudskosť o to vzácnejšia. Nenosíme však ružové okuliare a vieme, že na každú misiu, na každý cieľ a cestu, musí byť jedinec dobre pripravený fyzicky, psychicky, jazykovo, musí ovládať kultúrno-historické, etnické, konfesionálne kontexty, politickú situáciu i pozadie konfliktov. Samotná ľudskosť, empatia a ochota je však základnou ingredienciou. Ďalšími sú vedomosti, skúsenosti a rozhľad. Práve tieto budú odovzdávať odborníci z teórie aj praxe všetkým záujemcom. 

Uplatnenie nájde naozaj každý. Učiteľ jazykov, psychológ, antropológ, investigatívny novinár, reportér, sociálny pracovník, politológ, dokumentarista, zdravotný pracovník, logista, mediátor, inžinier. Brány sú otvorené pre každého aktívneho človeka, ktorý chce byť pripravený. Pripravený vycestovať, pracovať, zanechať kus seba v postkonfliktných krajinách, ktoré sú odkázané na pomoc zvonka. Absolventi majú možnosť uplatniť sa i v organizáciách ako je OSN, OBSE, Lekári bez hraníc a podobne. Budú mať lepšiu šancu uspieť v zapájaní sa do medzinárodných projektov či riešení mierových misií. 

Viac informácií na prezentácii kurzu dňa 18. 2. 2015 počas Dňa otvorených dverí FF UCM 2015. 


Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: Mgr. Vladimír Novák
Zdroj: PR manažér FF UCM