Aktuality

Vzácny hosť na katedre anglistiky a amerikanistiky

21.11.2022
Vzácny hosť na katedre anglistiky a amerikanistiky

Pozvanie Katedry anglistiky a amerikanistiky FF UCM prijal významný literárny vedec a prekladateľ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktorý odprezentoval študentom, ale aj prítomným pedagógom zaujímavú prednášku na tému Preklad anglickej básnickej klasiky spojenú s workshopom. Po výstižnom a informačne naplnenom teoretickom úvode si prítomní vyskúšali svoje schopnosti a talent pri preklade krátkej literárnej ukážky - básne Williama Blakea The Tyger. Zistili, aký je preklad poézie náročný, aké úskalia prináša a čo všetko musí prekladateľ pri tvorbe cieľového textu rešpektovať.

Uvedená aktivita sa stretla s veľmi pozitívnym ohlasom zo strany študentov, o čom svedčia aj maily plné uznania a pochvaly, ktoré prišli na adresu pána profesora po jej skončení.

Pánovi profesorovi aj touto cestou ešte raz ďakujeme a dúfame, že sa na pôdu Filozofickej fakulty UCM rád vráti aj v budúcnosti.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: PhDr. Božena Petrášová, PhD.
Zdroj: Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM