Aktuality

Študentka Katedry rusistiky FF UCM vyhrala prvé miesto v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka

15.06.2022
Študentka Katedry rusistiky FF UCM vyhrala prvé miesto v medzinárodnej olympiáde z ruského jazyka

Tretí ročník medzinárodnej olympiády z ruského jazyka, ktorý organizovala naša partnerská Univerzita Jurija Dobrilu v Pule, sa konal 10. júna 2022 a zúčastnili sa ho študenti zo 4 kontinentov a 18 krajín sveta. Poslucháčka 2. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia na Katedre rusistiky FF UCM v Trnave, Henrieta Kolníková, vyhrala prvé miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov.

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. PhDr. Andrea Grominová, PhD.
Zdroj: Vedúca Katedry rusistiky FF UCM v Trnave