Aktuality

Príhovor dekanky FF UCM

08.02.2021
Príhovor dekanky FF UCM

Milí študenti a študentky Filozofickej fakulty,

Prihováram sa Vám na začiatku letného semestra touto cestou, pretože epidemiologická situácia nám ešte stále nedovoľuje stretnúť sa osobne na pôde našej Alma Mater.

Viem, že toto obdobie je veľmi náročné. Nie každému vyhovuje sedieť pri monitore celý deň a byť samostatnou jednotkou. Niekto nemá problém komunikovať cez počítač a je ešte odvážnejší ako zvyčajne,  iný sa rád ukrýva za vypnutou kamerou. Veď sa zrazu ponúkajú aj iné možnosti, ako stráviť čas na hodine. Výber je na každom z Vás.

Verte, že toto obdobie  je zaťažkávajúcou skúškou i pre vašich pedagógov. Príprava dištančného vzdelávania je časovo, organizačne i osobne nesmierne náročná a vyžaduje si oveľa viac energie a sústredenia ako prezenčná výuka. Preto buďte prosím tolerantní a zhovievaví k vašim pedagógov, ak nie je všetko na 100% podľa vašich predstáv. Aj oni sa učia za pochodu. Neustále sa snažíme kvalitu dištančného vzdelávania  zlepšovať a zefektívňovať.

A tak sme tu – v polčase akademického roka. Ako ste tento semester zvládli?

Napriek náročnejším podmienkam dištančného vyučovania Vám chcem poďakovať, pretože si myslím, že ste pracovali lepšie ako v prvej vlne na jar. Spolupracovali ste s pedagógmi výborne a oni zväčša nemali pripomienky k Vašej práci. Našli sa aj niektorí, ktorí občas spôsobili hlavybôľ, no budem veriť, že letný semester bude aj pre nich lepší.

Vysokoškolský život nie je len o učení, je aj o socializácii, o spoločných zážitkoch, o dianí na pôde školy i mimo nej. Je to obdobie, na ktoré by človek mal rád spomínať ako na jedno z najkrajších období v živote. No nejako je všetko stále inak a my sme sa museli prispôsobiť týmto novým podmienkam. Zamrzol študentský život, aktivity, kluby, diskusie pri kávičke cez prestávky, cigaretkové pauzy pred hlavnou budovou..... . chýba Vám to, verím.

Nám zase chýbate vy, naši študenti!

Ako už iste viete, aj letný semester bude pokračovať výuka dištančnou formou. Aby sme vám toto obdobie spríjemnili či zjednodušili, na fakulte sme zaviedli na začiatok letného semestra niekoľko noviniek.

Najdôležitejšou je prechod na vzdelávanie prostredníctvom MSTeams. Je to výhodnejšie a jednoduchšie, ako pre pedagógov, tak dúfame, že i pre Vás.  MSTeams vám isto pomôže efektívnejšie administrovať vaše študijné povinnosti.

Druhou novinkou je nová pani prodekanka pre študijné záležitosti. Tejto náročnej agendy sa zhostila Dr. Dominika Doktorová, PhD. a my jej želáme pevné nervy a veľa úspechov pri vykonávaní tejto funkcie.

Ešte viac noviniek a viac informácii o aktuálnom dianí a zo života na fakulte Vám pravidelne bude sprostredkúvať na viacerých sociálnych sieťach náš PR manažér Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., rád vám poradí aj s možnými mobilitami, kratšími pobytmi, stážami, študentksými projektami či otázkami súvisiacimi so študentským životom a študentskými aktivitami na FF UCM.

Čakajú nás i voľby do fakultného i univerzitného akademického senátu. Iste ste i vy zaznamenali turbulentné diskusie o novele VŠ zákona a snahách eliminovať akademické samosprávy. Preto vás vyzývam, aby ste neboli pasívni, a ak Vám záleží na dianí na vašej fakulte a univerzite, aby ste sa aktívne zapojili a prostredníctvom členstva v akademickom senáte sa sami podieľali na jej fungovaní.Verím, že napriek náročnému obdobiu vykročíte do nového semestra úspešne, želám Vám veľa zdravia, energie, motivácie k štúdiu a príjemné študentské dni.Držím Vám palce!V Trnave, 8.2.2021                                             Doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

                                                                                             Dekanka FF UCM

Vložil: Lukáš Kurajda
Zodpovedná osoba: doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Zdroj: dekanka FF UCM