Aktuality

Dva špičkové tímy na FF UCM

13.11.2020
Dva špičkové tímy na FF UCM

Na FF UCM v Trnave boli vytvorené a VR FF UCM v Trnave schválené dva špičkové tímy: 

- Praktická filozofia s dôrazom na bioetiku
- Historické vedy v stredoeurópskom kontexte

Bližšie informácie nájdete tu.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Zdroj: prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť FF UCM