Aktuality

Oznam pre denných študentov končiacich a nadštandardných ročníkov, ktorí neukončili štúdium v máji/júni 2019

14.06.2019
Oznam pre denných študentov končiacich a nadštandardných ročníkov, ktorí neukončili štúdium v máji/júni 2019

Všetkým študentom bola predĺžená platnosť dopravnej časti študentského preukazu ISIC do 31.08.2019. Študenti si musia priložiť preukaz k terminálu buď v budove UCM na Nám. J. Herdu 2 v Trnave, alebo na inom verejnom termináli: https://www.transcard.sk/nova-siet-verejnych-uniterminalov/ 

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: Študijné oddelenie FF UCM