Správy a udalosti

Naša kolegyňa z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií na Erasmus+ pobyte v Afrike

29.1.2019

Mgr. Emília Bihariová, PhD. z katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií pozdravuje všetkých kolegov, študentov, absolventov a priaznivcov katedry etnológie z Erasmus+ pobytu na University Dar es Salaam v Tanzánii.