Správy a udalosti

„Spolupráca s Univerzitou v Innsbrucku sa stáva tradíciou...“