Správy a udalosti

Informačný seminár SAIA

19.10.2016   Informačný seminár SAIA

Katedra germanistiky FF UCM v Trnave a SAIA, n.o. pozývajú študentov, doktorandov a pedagógov na informačný seminár, ktorý sa uskutoční dňa 19. 10. 2016 o 12.00 hod. v miestnosti H 1.2.