Udialo sa na fakulte

Interiorita, exteriorita, responzivita

16.10.2012 - 18.10.2012   Interiorita, exteriorita, responzivita

Interiorita, exteriorita, responzivita
(Katedra filozofie)

Katedra filozofie zorganizovala medzinárodnú vedeckú konferenciu , ktorá sa konala vo Filozofickom ústave SAV v Bratislave. Okrem slovenských filozofov sa na nej zúčastnili renomovaní vedeckí pracovníci z Nemecka, Francúzska, Maďarska, Poľska a Českej republiky.