Správy a udalosti

Verejná diskusia: Aktívne občianstvo na Slovensku a v krajinách V4: stav a trendy

16.11.2017


Pozvánka
Inštitút pre verejné otázky (IVO) a Katedra filozofie a aplikovanej filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozývajú na verejnú diskusiu:

Aktívne občianstvo na Slovensku a v krajinách V4: stav a trendy, ktorá sa uskutoční 16. novembra 2017 o 10.00 hodine v miestnosti Z 0.3, Nám. J. Herdu 2, Trnava.

Súčasťou diskusie bude prezentácia aktuálnych zistení z reprezentatívneho prieskumu verejnej mienky na témy aktívneho občianstva a občianskej participácii na Slovensku a v krajinách V4.

Na prezentácii a diskusii sa zúčastnia analytici IVO:

Zora Bútorová a Grigorij Mesežnikov

Moderátor: Jozef Lenč (KFaF FF UCM).

Podujatie sa uskutoční v rámci medzinárodného projektu „Posilňovanie občianstva v krajinách V4“ podporeného Medzinárodným vyšehradským fondom za účasti partnerských výskumných organizácií STEM (Praha), Inštitút verejných otázok (Varšava), Political Capital Institute (Budapešť) a Inštitút pre verejné otázky (Bratislava).