Správy a udalosti

Prednáška profesor Dr. Axel Honneth

15.3.2013   Prednáška profesor Dr. Axel Honneth

Profesor Dr. Axel Honneth navštívil 15. marca 2013 Trnavu. Po oficiálnom prijatí na trnavskej radnici predniesol na pôde Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prednášku s názvom Erziehung und demokratische Öffentlichkeit (Výchova a demokratická verejnosť).

Profesor Honneth patrí v súčasnosti k najznámejším žijúcim predstaviteľom Frankfurtskej školy. Je vedúcim Inštitútu pre sociálny výskum na Johann Wolfgang-Goethe-Universität vo Frankfurte nad Mohanom, kde sa dlhodobo venuje sociálnej filozofii, teórii uznania, rekonštrukcii morálnosti v interpersonálnych vzťahoch, ako aj rozpracovaniu kritickej teórie spoločnosti.