Správy a udalosti

Medzinárodné vedecké fórum Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy

8.12.2017

8. decembra 2017 (piatok) sa na pôde Štátneho pedagogického inštitútu v Arkalyku (Kazachstan) uskutočnilo medzinárodné vedecké fórum na tému: Multilingválne vzdelávanie: teórie a perspektívy. Spoluorganizátorom fóra bola Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UCM v Trnave, zastúpená PaedDr. Evou Smetanovou, PhD., prof. Oľgou Byessonovou, DrSc.doc. Mgr. Editou Hornáčkovou Klapicovou, PhD. Vo svojom hlavnom vystúpení E. Smetanová o. i. poďakovala za možnosť realizovať takúto spoluprácu rektorom oboch inštitúcií, ktorí podpísali dohodu o vzájomnej spolupráci. Pri tejto príležitosti pripomenula smutnú udalosť nedávneho zosnutia p. rektora Jozefa Matúša a vyzvala prítomných k minúte ticha. Fórum potom nasledovalo v obvyklom a pôvodne plánovanom programe. Výsledky diskusie účastníkov fóra budú zahrnuté v pripravovanom zborníku vedeckých prác.