Správy a udalosti

Sci-fi filozofia: „Liečenie“ génov (o génovej terapii)

8.10.2019

Prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave bude dňa 8. 10. 2019 v Malom Berlíne prednášať a diskutovať na zaujímavú tému - Sci-fi filozofia: „Liečenie“ génov (o génovej terapii).

Ak Vás zaujíma génová manipulácia, etický rozmer, nebezpečenstvá a hrozby, ale i výhody a pozitíva génového inžinierstva, príp. editovania génov, príďte o 18.00 hod. do veľkej sály na nádvorie Malého Berlína.

Viac informácií nájdete na: https://www.malyberlin.sk/eventy/sci-fi-filozofia-liecenie-genov-o-genovej-terapii/