Správy a udalosti

Vianočný bazár na UCM

6.12.2011   Vianočný bazár na UCM

Vianočný bazár na UCM

Opäť sa po roku stretávame s cieľom pomáhať. Opäť
, tak ako minulý ročníkpozývame všetkých študentov a zamestnancov UCM aktívne sa zapojiť doVianočného bazáru a podporiť tak v predvianočnom čase organizáciu Dobrý Anjel, ktorá to potrebuje. Zároveň tým chceme zvýšiť povedomie o našej
univerzite aj v širšej spoločnosti.

Cieľom je zapojiť nielen všetky fakulty, ale aj ich katedry, tak aby každá vyslala
na bazár svojich zástupcov, kde budú predávať vopred uvedené predmety.Každý stánok sa bude môcť samostatne rozhodnúť koľko organizácii prispeje zosvojho celkového zisku.

Každý
, kto má záujem zúčastniť sa na Vianočnom bazári s vlastným stánkom,nech zašle informácie o počte osôb, ako aj o predmetoch, ktoré budúponúkané a to najneskôr do 1. decembra 2011 na e-mail: viera.zuborovajohn(zav.)doegmail.com
.

Predávajúci musia prísť pred samotným začiatkom Vianočného bazáru, dňa 6.
decembra 2011 medzi 09:00 hod. a 10:00 hod do zasadačky rektora na
prízemí v budove J. Herdu 2.

Program:
10.00 hod. Otvorenie a začiatok bazáru
10.00 hod. - 17.00 hod. Predaj výrobkov spojený s hudobnou produkciu(DJs)
10:00 hod. DJ Zajo, 11:30 hod. DJ Ke3n, 13:00 hod. DJ B-Complex, 14:30 hod. DJ Lixx
16.00 hod. - 17.00 hod.Vystúpenie Braňa Jobusa
17.00 hod. Ukončenie bazáru

Výťažok z Vianočného bazáru bude venovaný nadačnému systému Dobrý Anjel.

Dňa 6. decembra 2011 sa na akademickej pôde našej univerzity uskutočnil 2. ročník Vianočného bazáru. Opäť sa študenti stretli ako minulý rok s cieľom pomáhať a podporiť v predvianočnom čase organizáciu, ktorá to potrebuje. Tohtoročný víťažok vo výške 220 euro bude venovaný nadačnému systému Dobrý Anjel, ktorý sa snaží pomáhať rodinám s nezaopatrenými deťmi (kde je niekto chorý na rakovinu, alebo dieťa trpí na inú zákernú chorobu a kde táto choroba dostala rodinu do finančnej tiesne). Touto cestou by sme sa taktiež chceli poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili bazáru a s nami sa stali Dobrými Anjelmi.
Organizátori Vianočného bazáru.