Správy a udalosti

Pozvánka na prednášku Twin-Tower Identities: Searching for home in Arab American Post 9/11 Poetry

5.4.2017   Pozvánka na prednášku Twin-Tower Identities: Searching for home in Arab American Post 9/11 Poetry

Katedra anglistiky a amerikanistiky srdečne pozýva študentov a pedagógov na prednášku Zuzany Tabačkovej, PhD. pod názvom Twin-Tower Identities: Searching for home in Arab American Post 9/11 Poetry, ktorá sa uskutoční dňa 05. 04. 2017 o 13.55 hod. v miestnosti S 0.1. Tešíme sa na Vašu návštevu!