Správy a udalosti

Dekan medzinárodnej žurnalistiky MGIMO prvýkrát na pôde Katedry rusistiky a Filozofickej fakulty UCM v Trnave

5.11.2019

V rámci série zaujímavých prednášok, prostredníctvom ktorých Katedra rusistiky FF UCM v Trnave aj v tomto akademickom roku podporila celoslovenské podujatie Týždeň vedy a techniky, 5. novembra 2019 odznela prednáška zahraničného hosťa z tzv. ruského Harvardu – dekana medzinárodnej žurnalistiky MGIMO, docenta Jaroslava Ľvoviča Skvorcova. Ide o historicky prvú návštevu našej katedry a Filozofickej fakulty UCM práve z tejto prestížnej ruskej inštitúcie. Vo svojej prednáške pán docent Skvorcov venoval pozornosť dnes veľmi aktuálnej téme – jazyku nových médií v Rusku, oboznámil nás so súčasným žurnalistickým pojmom „mem“ a o. i. nám predstavil aj nové knižné publikácie, ktoré následne daroval našej katedre. Veríme, že táto návšteva je prvým stimulom k perspektívnej spolupráci našej katedry i fakulty s MGIMO.  

Za poskytnutie príjemných priestorov Univerzitnej knižnice UCM katedra rusistiky vyjadruje svoje poďakovanie pani riaditeľke UK, Mg. Darine Kráľovej.

Zdroj: Katedra rusistiky FF UCM