Správy a udalosti

Vedecká konferencia Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite

5.12.2018 - 6.12.2018

Katedra filozofie a aplikovanej filozofie pozýva na vedeckú konferenciu s názvom Ľudské práva osôb so zdravotným postihnutím: Od ideí k realite, ktorá sa uskutoční v dňoch 5. - 6. decembra 2018 v priestoroch Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.

Pozvánka
Organizačné pokyny
Prihláška