Veda a výskum

Správa o vedeckovýskumnej činnosti na Filozofickej fakulte UCM v Trnave za rok 2016