Štúdium

Koordinátori štúdia

KATEDRA FILOZOFIE A APLIKOVANEJ FILOZOFIE
Mgr. Branislav Motýľ, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 217 b
Telefón: 033/ 5565 265
E-mail: branislav.motyljohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA HISTORICKÝCH VIED A STREDOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Mgr. Silvia Haladová, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 319 b
Telefón: 033/ 5565 231
E-mail: koordinatordejepisjohn(zav.)doegmail.com; silvia.haladovajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA ETNOLÓGIE A MIMOEURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ
Mgr. Adam Uhnák, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 216 a
Telefón: 033/ 5565 273
E-mail: adam.uhnakjohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA PSYCHOLÓGIE
Mgr. Gabriela Ruttmarová, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 305 b
Telefón: 033/ 5565 291
E-mail: gabriela.ruttmarovajohn(zav.)doeucm.sk   

KATEDRA PEDAGOGIKY
PaedDr. Eva Frýdková, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 301 b
Telefón: 033/ 5565 284
E-mail: eva.frydkovajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
PhDr. Katarína Hincová, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 214 a
Telefón: 033/ 5565 244
E-mail: katarina.hincovajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA RUSISTIKY
Mgr. Lukáš Gajarský, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 317 d
Telefón: 033/ 5565 270
E-mail: lukas.gajarskyjohn(zav.)doeucm.sk 

KATEDRA ANGLISTIKY A AMERIKANISTIKY
PhDr. Jozef Pecina, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 211 b
Telefón: 033/ 5565 256
E-mail: jozef.pecinajohn(zav.)doeucm.sk

KATEDRA GERMANISTIKY
PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Kancelária: Nám. J. Herdu 2, miestnosť 205 b
Telefón: 033/ 5565 258
E-mail: monika.hornacekjohn(zav.)doeucm.sk