Štúdium

Doktorandské štúdium

Oznam o konaní obhajob dizertačných prác - etnológia a mimoeurópske štúdiá
Oznam o konaní obhajob dizertačných prác - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Organizácia doktorandského štúdia na FF UCM

Systematická filozofia /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium  - do 12. 06. 2017
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 10. 10. 2017
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Etnológia a mimoeurópske štúdiá /denné, externé/ 

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - do 12. 06. 2017 
Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry

Ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii /denné, externé/

Podrobné informácie o PhD. štúdiu na stránke katedry