Aktuality

Pracovná ponuka pre študentov a absolventov

29.06.2017
Pracovná ponuka pre študentov a absolventov

Riaditeľstvo Základnej školy, Školská 5, Veľké Kostoľany prijme do pracovného pomeru učiteľa predmetov ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK s nástupom od 1. septembra 2017 (zastupovanie rodičovskej dovolenky). Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov).

Zoznam požadovaných dokladov: 

• žiadosť o prijatie do zamestnania, 
• štruktúrovaný životopis, 
• doklady o ukončenom vzdelaní, 
• súhlas so spracovaním osobných údajov. 

Požadované doklady posielajte do 14. 07. 2017 na e-mailovú adresu: zsvkostolanyjohn(zav.)doegmail.com tel.: 0911/360 321.
Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: riaditeľka ZŠ Veľké Kostoľany