Aktuality

Výberové konanie

03.05.2017
Výberové konanie

Dekanka Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií:

katedra anglistiky a amerikanistiky
katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
katedra filozofie a aplikovanej filozofie
katedra germanistiky 
katedra pedagogiky
katedra psychológie
katedra slovenského jazyka a literatúry

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF