Aktuality

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii