Aktuality

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017