Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov 1. ročníka na AR 2014/15

Informácia o pridelení ubytovania pre študentov 1. ročníka na AR 2014/15

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program anglický jazyk v odbornej komunikácii

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program psychológia

Výsledky prijímacích skúšok na študijný program psychológia

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Deň otvorených dverí FF UCM
Dňa 11. februára 2014 sa v priestoroch FF UCM na nám. J. Herdu uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na filozofickej fakulte.
Plagát.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium 2014/15
Prihláška

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.