Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Deň otvorených dverí FF UCM
Dňa 11. februára 2014 sa v priestoroch FF UCM na nám. J. Herdu uskutoční Deň otvorených dverí, na ktorý srdečne pozývame všetkých záujemcov o štúdium na filozofickej fakulte.
Plagát.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium 2014/15
Prihláška

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.

Výberové konanie
Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľného pracovného miesta.

Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FF UCM v akademickom roku 2013/14.

Oznamujeme študentom 1. ročníkov, ktorí ešte nemajú ISIC a z toho dôvodu sa ani nemôžu prihlásiť do AISu, že rozvrhy pre 1. ročník budú sprístupnené aj na web stránke Filozofickej fakulty UCM 20. 09. 2013 t. j. zajtra. 

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia (do 25.10.2013)

Dekan Filozofickej fakulty UCM v Trnave vyhlasuje v súlade s §77 zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách výberové konanie na obsadenie voľných pracovných miest a funkcií.