Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UCM v Trnave

Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 23. novembra od 9.00 hod. do 14.00 hod. na prízemí hlavnej budovy Nám. J. Herdu 2 v Trnave.

Otvorenie akademického roka 2016/2017

Slávnostné otvorenie akademického roka 2016/2017 Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa bude konať dňa 26. septembra 2016 o 10.00 hod. v Aule UCM na Bučianskej ul. 4/A v Trnave.

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - etnológia

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Prijímacie konanie na PhD. štúdium - ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii
Dodatočné prijímacie konanie

Filozofická fakulta vyhlásila dodatočné prijímacie konanie pre študijný program psychológia v magisterskom stupni štúdia /do 9. 9. 2016, viac informácií tu/ a ruský jazyk a kultúra v odbornej komunikácii v PhD. stupni štúdia /do 20. 9. 2016, viac informácií tu/.   

Kultúrnohistorický cestovný ruch - kurz

Bližšie informácie o kurze - Kultúrnohistorický cestovný ruch nájdete tu.

Informácia o pridelení ubytovania na AR 2016/2017 pre študentov 1. ročníka

Pridelenie ubytovania študentom 1. ročníka FF UCM v Trnave v akademickom roku 2016/2017.

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017. Verzia na stiahnutie.

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017

3. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2016/2017. Verzia na stiahnutie.

POZOR! Predĺženie prijímacieho konania na rozširujúce štúdium na AR 2016/2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2016/2017