Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma) 

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2017/2018

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018. Verzia na stiahnutie.

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018. Verzia na stiahnutie.

Zápisy do 1. roka štúdia na AR 2017/2018

Zápisy do 1. roka štúdia na AR 2017/2018

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii