Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

2. kolo prijímacieho konania na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie na novoakreditovaný študijný program psychológia (Bc., externá forma)

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018 - predĺžené do 31. 08. 2017

Prijímacie konanie DPŠ na AR 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018

3. kolo prijímacieho konania na FF UCM v akademickom roku 2017/2018. Verzia na stiahnutie.

Zápisy do 1. roka štúdia na AR 2017/2018

Zápisy do 1. roka štúdia na AR 2017/2018

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Prijímacie konanie na PhD. štúdium - nemecký jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia

Výsledky prijímacích skúšok - psychológia

Bakalári, chcete ušetriť?

Podajte si prihlášku na magisterské štúdium do konca apríla a získate 50 % zľavu z poplatku. Zostávajú Vám posledné dni do podania prihlášky so zľavou, tak neváhajte.

Predĺženie podávania prihlášok na psychológiu!

Termín podania prihlášky na Bc. študijný program psychológia sa predlžuje do: 13. 04. 2017.
Pre prihlášky na Mgr. študijné programy podané v termíne od 01. 04. do 28. 04. 2017 sa uplatňuje 50 % zľava z poplatku za prijímacie konanie.