Aktuality

Aktuálne informácie pre uchádzačov

Najvyšší čas podať si prihlášku na psychológiu!

Ak chceš BYŤ PSYCHOLÓGOM, iste už vieš, že musíš najprv študovať.

História v kyberpriestore – nový študijný program

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií otvorila nový študijný program, jedinečný na Slovensku -  história a aplikovaná história v kyberpriestore. 

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Predĺženie podávania prihlášok na psychológiu!

Oznamujeme všetkým uchádzačom o bakalársky študijný program psychológie, že si môžu podať prihlášku do 10. 04. 2018.

Najvyšší čas podať si prihlášku na psychológiu!

Ak chceš BYŤ PSYCHOLÓGOM, iste už vieš, že musíš najprv študovať. 

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2018/2019

Prijímacie konanie na rozširujúce štúdium na AR 2018/2019

Deň otvorených dverí 2018

Na našom celouniverzitnom Dni otvorených dverí si uchádzači o štúdium mohli vyskúšať psychotesty, jazykové kvízy, mohli ochutnať historickú gastronómiu a mnohé aktivity, ktoré si pripravili naši šikovní študenti a doktorandi.

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Prijímacie konanie na doplňujúce pedagogické štúdium na AR 2018/2019

Deň otvorených dverí 2018

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave srdečne pozýva všetkých študentov, učiteľov, priateľov a známych na Deň otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 16. 2. 2018 od 9.00 hod. v priestoroch auly na Bučianskej ulici.

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019

Prijímacie konanie na FF UCM v akademickom roku 2018/2019