Aktuality

Prednášali sme na gymnáziu v Bratislave

18.12.2017
Prednášali sme na gymnáziu v Bratislave

Dr. Jozef Lenč z Katedry filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave bol prednášať na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave o aktuálnych kultúrno-spoločenských témach v rámci predmetu výchova k občianstvu.

Fotogaléria

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: PR manažérka FF UCM