Aktuality

Akademický senát FF UCM zvolil dekana

18.12.2017
Akademický senát FF UCM zvolil dekana

Dňa 13. 12. 2017 bola Akademickým senátom FF UCM zvolená doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. za dekanku Filozofickej fakulty UCM v Trnave. Srdečne gratulujeme! Zápisnicu z volieb si môžete pozrieť tu

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD.
Zdroj: Predseda AS FF UCM