Aktuality

Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018

19.09.2017
Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018

Zápisy do 1. roka štúdia na akademický rok 2017/2018.
Zápisy platia len pre študentov, ktorí boli prijatí v 2. a 3. kole prijímacieho konania. Čas zápisu pre študentov je uvedený na písomnej pozvánke!!!

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: dekanát FF