Aktuality

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM

Oznam o konaní volieb do Akademického senátu FF UCM

Akademický senát Filozofickej fakulty UCM vyhlasuje termín riadnych volieb do zamestnaneckej a študentskej časti Akademického senátu FF UCM v Trnave, ktoré sa uskutočnia dňa 17. 4. 2018. POZOR podávanie kandidátok do 13. marca 2018 do 12.00 hod. Bližšie informácie nájdete tu.
Nominačný list pre voľby do AS FF UCM

Vložil: Martina Vlachovičová
Zodpovedná osoba: PhDr. Jozef Lenč, PhD.
Zdroj: AS FF UCM