Aktuality

Zahájenie akademického roka 2017/2018

11.09.2017
Zahájenie akademického roka 2017/2018

Pozývame Vás na slávnostné otvorenie akademického roka 2017/2018, ktoré sa uskutoční 25. septembra 201710.00 hod. v Dome kultúry Trnava, Trojičné námestie 10, Trnava.

Program:
Štátna hymna a hymna EÚ – zbor UCM UNITTY
Príhovor rektora UCM
Príhovor predsedu AS UCM
Odovzdávanie ocenení
Príhovory hostí
Gaudeamus Igitur

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: PR manažérka FF UCM