Aktuality

Obhajoby dizertačných prác

07.07.2017
Obhajoby dizertačných prác

V dňoch 30. - 31. augusta 2017 sa na Filozofickej fakulte Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave uskutočnia, v študijnom odbore 3.1.3 etnológia v študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdiá, obhajoby dizertačných prác. Harmonogram obhajob nájdete tu.

Vložil: Martina Vlachovičová
Zdroj: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM